Presentacio del 1er Congres internacional de Turisme Actiu per a tothom

Presentació del 1er Congres internacional de Turisme Actiu per a tothom, en el Networking de Turisme Inclusiu en el Mobile World Centre a Barcelona el passat 28 de març.

Presentació del primer congrès amb suport de llenguatge de signes